Matkaaja

Yksityisyyden suoja

Matkaaja ei kerää paikkatietoja tai käyttäjätietoja omille palvelimilleen eikä jaa mitään tietoja mainostajille. Merkitsemäsi suosikkipaikat ovat tallennettuina vain laitteillasi ja iCloudissa (jos olet sallinut tietojen siirron laitteiden välillä).

Paikkatiedoilla haetaan digitransit.fi rajapinnassa reittiohjeita ja liikennevälineiden ajantasaisia aikatauluja. Matkaaja lähettää vain tämänhetkisen paikkasi ja suosikkipaikkojesi koordinaatit, mutta ei nimiä. Digitransit on HSL:n ylläpitämä palvelu, josta voit lukea lisää osoitteesta: www.digitransit.fi

Matkaaja lähettää virhetilanteista tietoja (virheen tyyppi ja kuvaus) SwiftyBeaver -palveluun käyttäen AES256-CBC salausta. Tiedot voi lukea vain Matkaajan kehittäjä ja niitä käytetään ohjelman kehittämiseen, jottei samoja ongelmia tapahtuisi lisää.


Privacy policy

Matkaaja does not collect location or user information to their own servers and does not share information with advertisers. The Favorites you have tagged are stored only on your devices and iCloud (if you have allowed data transfer between devices).

Location data is used to retrieve route directions and up-to-date scheduling of the means of transport from the digitransit.fi service. Matkaaja only sends the coordinates of your current location and favorite locations, but not the names. Digitransit is a service maintained by HSL, you can read more at: www.digitransit.fi

Matkaaja sends error information (error type and description) to SwiftyBeaver using AES256-CBC encryption. The information can be read only by the Matkaaja’s developer and it is used to develop the program so that the same problems do not occur.


Integritetspolicy

Matkaaja samlar inte in plats- eller användarinformation till sina egna servrar och delar inte information med annonsörer. Favoriterna som du har taggat lagras bara på dina enheter och iCloud (om du har tillåtit dataöverföring mellan enheter).

Platsdata hämtar färdvägsriktningar och aktuell schemaläggning av transportmedel vid digitransit.fi-gränssnittet. Resenären skickar bara koordinaterna för din nuvarande plats och favoritplatser, men inte namnen. Digitransit är en tjänst som underhålls av HSL, som du kan läsa mer på: www.digitransit.fi

Matkaaja skickar felinformation (feltyp och beskrivning) till SwiftyBeaver med AES256-CBC-kryptering. Informationen kan endast läsas av Matkaajas utvecklare och den används för att utveckla programmet så att samma problem inte uppstår.